Spalinové cesty – komíny a kouřovody – jsou nedílnou součástí Vašeho domu, bytu či firmy, ale ve většině případů se jim nedostává takové pozornosti, jakou zasluhují a hlavně vyžadují. Na stavu Vaší spalinové cesty je přímo závislá spotřeba paliv a opotřebení spotřebičů. Zanedbáním kontrol a údržby se tak vlastním přičiněním podílíte na vyšších výdajích jak na běžný provoz, tak na následné odstranění vzniklých závad, v horším případě i škod. To platí obecně pro všechna zařízení, která v domácnosti, či firmě provozujete.

Tímto Vám nabízím kompletní služby v oblasti kontroly, čištění, vložkování, návrhů a výstavby spalinových cest. Pro všechny nabízené služby mám patřičná oprávnění, jejichž kopie mám vždy u sebe k nahlédnutí. Pro případ způsobené škody mám uzavřené pojištění odpovědnosti u společnosti Generali do výše 5.000.000,-Kč.

V rámci dalšího vzdělávání a rozšířené spolupráce jsem členem Moravského kominického společenstva.

Jsem montážním partnerem firmy SCHIEDEL